afirmacja

Czym jest afirmacja i w jaki sposób ją stosować?

Afirmacja ma silny wpływ na nasz rozwój osobisty. Celem jej jest przyciągnięcie do nas tego o czym marzymy, czego pragniemy, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości. Jest wielu przeciwników afirmacji, którzy uważają, że działania z nią związane nie mają absolutnie żadnego sensu, jednakże grono miłośników afirmacji stale się powiększa i coraz więcej osób na świecie twierdzi, że afirmacja przyspiesza realizację naszych marzeń oraz skutecznie pomaga poradzić sobie z trudami dnia codziennego. Afirmacja działa na zasadzie autosugestii – kodujemy w naszej podświadomości konstruktywne wzorce działania.

Czym jest afirmacja?

Termin afirmacja wywodzi się z języka łacińskiego i tłumaczony jest jako potwierdzenie czegoś lub też zgodę na coś. Afirmacja zazwyczaj jest prostą sentencją, która ma za zadanie przypominać nam o tym czego pragniemy w życiu, do czego dążymy, jakie mamy marzenia, a przy tym ma przyspieszyć ich realizację. Poprzez stworzenie swojej afirmacji człowiek staje się w pełni świadomy do czego dąży – nowy samochód, dobra praca, mieszkanie, pragnienie stworzenia stałego i szczęśliwego związku? Afirmacja, którą stworzymy często powinna być przez nas powtarzana na głos czy też w myślach. Nie ma to jednak być nasza obsesja, która nie opuszcza nas nawet na moment. Po prostu warto stworzyć własną afirmację i np. codziennie rano po przebudzeniu oraz wieczorem przed zaśnięciem ją sobie kilkakrotnie powtarzać. Takie powtarzanie ma za zadanie zmobilizować człowieka do dalszych działań, a dzięki temu zbliżyć do spełnienia swoich pragnień.

Jak prawidłowo stosować afirmację?

Czytając artykuły i zagłębiając się w tematykę afirmacji wydawać by się nam mogło, że stworzenie jej jest rzeczą niezwykle prostą. W praktyce jednak często okazuje się, że afirmacja nie jest łatwa i aby ją prawidłowo stworzyć i stosować musimy się do tego tematu bardzo przyłożyć. W pierwszej kolejności należy się porządnie zastanowić nad tym co jest dla nas najważniejsze i jaki cel w życiu chcielibyśmy osiągnąć. Tylko dokładnie sprecyzowane cele mogą dać szansę, że regularne powtarzanie afirmacji doprowadzi do zmian w naszym życiu. Pamiętajmy, że afirmacja nie ma tylko na celu poprawienia naszego stanu materialnego, ale przede wszystkim umożliwia pogodzenie się z samym sobą. I tak jak w przypadku wielu osób afirmację mogą dotyczyć dobrze płatnej pracy, nowego samochodu, kupna dużego domu, tak są osoby, których afirmacje związane są z pozbyciem się kompleksów czy szczęśliwym zakochaniem się.

Jeżeli mamy już sprecyzowany nasz cel, w następnej kolejności musimy stworzyć odpowiednią sentencję, która będzie właśnie naszą afirmacją. W tym punkcie istotnych jest kilka zasad. Przede wszystkim nasza afirmacja nie może być przedstawiona w czasie przyszłym, a więc nie należy w niej używać słów takich jak „będę” czy „zdobędę”. Aby afirmacja była skuteczna musi być stworzona w czasie teraźniejszym, a więc „jestem” lub „zdobywam”.

Istotną sprawą w tworzeniu naszej afirmacji jest również określenie naszego celu, który nie powinien być jednak zbyt ściśle określony, nie precyzujmy naszych marzeń na podstawie dokładnego koloru wymarzonego samochodu czy konkretnego partnera życiowego. Afirmacja ma przede wszystkim przyciągnąć do nas dobre rzeczy – a kto z nas wie czy inny partner nie byłby jeszcze lepszy od tego, który nam się wymarzył? Dlatego lepiej zacząć od ogółu i czekać na to co nam przyniesie los. Nasze cele, które nie są idealnie doprecyzowane są łatwiejsze do realizacji niż cele zbyt ściśle określone, a realizacja naszych pragnień sprawia, że wzrasta nasza motywacja do stawiania sobie kolejnych wyzwań w życiu.

Samo powtarzanie naszej afirmacji niczym mantry nie da jednak efektów. Aby działanie było skuteczne konieczna jest zgodność naszej afirmacji z naszymi przekonaniami, celami, nasza autentyczna wola zmiany oraz wiara w możliwość tej zmiany, nasze skuteczne zaangażowanie w działanie, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu, a także oczekiwanie na upragnioną zmianę.

 

Przykłady afirmacji:

  • Wykonuję dobrze płatną, a przede wszystkim satysfakcjonującą mnie pracę.
  • Wyglądam dobrze – nie mam nadliczbowych kilogramów.
  • Mam bardzo dużo energii i nie odczuwam zmęczenia.
  • Jeżdżę idealnym dla mnie samochodem.
  • Z każdym dniem coraz bardziej kocham i akceptuję siebie i innych.
  • Jestem wystarczająco dobra. Mam dużo wiedzy, zdolności i inteligencji.
  • Akceptuję porażki, gdyż są one źródłem mojego rozwoju.
  • Zasługuję na to co najlepsze.
  • Otwieram się na miłość mojego życia.
  • Czuję się bardzo dobrze, kiedy jestem tutaj.

Przykładów afirmacji jest wiele, ważne jest jednak to aby znaleźć swój cel i potrafić go przedstawić w odpowiedni sposób. Warto ten temat dobrze przemyśleć i stworzyć własną, oryginalną sentencję, która nas skutecznie zmotywuje do osiągnięcia naszego celu.

Skutki stosowania afirmacji

Nie tylko osiągnięcie naszego celu, realizacja naszego marzenia jest jedynym skutkiem afirmacji. Jeżeli regularnie i rzetelnie będziesz się motywować poprzez afirmację staniesz się o wiele pogodniejszą osobą, wpłyniesz na swój rozwój osobisty, a ludzie dookoła ciebie z pewnością zauważą twój optymizm, radość z życia. Być może zachęcisz w ten sposób swoich bliskich, aby również zainteresowali się tematyką afirmacji.

Numerologia jako rodzaj afirmacji

Numerologia jest to przepowiadanie z liczb, które opiera się na przekonaniu, że numer przyporządkowany dla danej osoby lub obiektu ma związek z jego przyszłością. Zdaniem numerologów nic w życiu nie dzieje się przypadkowo, całe nasze życie zapisane jest w liczbach, a dzięki właściwej interpretacji jesteśmy w stanie przepowiedzieć jaki los nas czeka. Numerologia ma istotny wpływ na nasz rozwój osobisty, a osoby które interesują się tą tematyką wiedzą, że każda liczba ma przypisane określone znaczenie i cechy. Numerolodzy wierzą, że dzięki liczbom możemy zinterpretować naszą obecną sytuację jak również poznać naszą przyszłość. Data urodzenia, imię, nazwisko towarzyszą człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Odpowiednie działania matematyczne pomagają nam stworzyć portrety numerologiczne każdej osoby. Portret taki umożliwia nam przeprowadzenie analizy osobowości i charakteru, pozwala odsłonić temperament, zdolności, nasze możliwości oraz przeznaczenie.

Aby określić jaka liczba jest dla nas przypisana wystarczy nasza data urodzenia. I tak np. osoba urodzona 12.05.1988 roku oblicza swoją życiową liczbę w następujący sposób:

1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 = 34

3 + 4 = 7

Życiową liczbą dla osoby urodzonej 12.05.1988 roku jest 7.

Każda z liczb ma przypisane określone cechy i w łatwy sposób każdy z nas może obliczyć swoją liczbę na podstawie daty urodzenia oraz sprawdzić czy jego cechy osobowości zgadzają się z poniższym opisem.

Cechy osobowe według numerologii:

1 – osoba, której liczbą życiową jest 1 cechuje się przede wszystkim przywódczością, często jest pionierem przecierającym szlaki, indywidualistą i osobą o silnej „wibracji”. „Jedynki” to osoby mocno zaznaczające swoją obecność oraz eksponujące swoje ego.

2 – ta osoba charakteryzuje się dyplomatycznością, ale jest świadoma dwóch obliczy świata. Dla „dwójki” ważne w życiu są uczucia, jest zainteresowana drugim człowiekiem i bardzo wrażliwa.

3 – człowiek ten jest przede wszystkim ukierunkowany na własne spełnienie, posiada liczne talenty i możliwości w każdej wręcz dziedzinie, w każdym jej działaniu widać wolę walki, siłę, przedsiębiorczość, a także kreatywność. Niestety kiedy jest słabo ukierunkowana lub nie jest zdeterminowana trudno jest się jej odnaleźć.

4 – osoba spod tej liczby jest niezwykle odporna na stres związany z pracą. Najlepsze rezultaty swoich działań osiąga dzięki swej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

5 – liczba ta należy do osoby, która chętnie uczy się nowych rzeczy, jest otwarta na wszelkie nowinki, posiada niezwykłą łatwość w zdobywaniu wiedzy. Osobę spod „piątki” cechuje wielka zmysłowość oraz niestety związana z tym skłonność do używek.

6 – „szóstka” to osoba rodzinna, uważająca, że rodzina jest fundamentem jej życia i dlatego jest mocno związana ze swoimi bliskimi. Jednostka ta jest zazwyczaj bardzo kreatywna intelektualnie, posiada łatwość odnajdywania się w danym miejscu i czasie, nie przepada za ograniczeniami jej stawianymi, a także jest bardzo wrażliwa i uczuciowa.

7 – tą osobę charakteryzuje wrażliwość i introwertyczność, „siódemka” nie ma problemów w robieniu kariery zawodowej, a oprócz tego jest bardzo zainteresowana sprawami duchowymi. Istota ta jeżeli posiada zbyt silną osobowość może cechować się nadmiernym przywiązaniem do materii.

8 – „ósemka” jest twórcą na dużą skalę, u niej energia szybko zamienia się w materię, jest osobą tworzącą i działającą poprzez swoją podświadomość. Cechuje ją upartość jak również zdeterminowanie w działaniu.

9 – jednostka ta opiera swoje działania na bezinteresownej miłości i posiada „wibrację” spełnienia.

 

Numerologia jest bardzo rozległym tematem, nie ma ona na celu przepowiadać nam naszej przyszłości, ale pozwala nam lepiej zrozumieć przeznaczenie oraz nad nim zapanować. Dzięki numerologii możemy dowiedzieć się co możemy zmienić w naszym życiu, ale wszystko co dotyczy nas i wydarzeń związanych z naszą osobą jest zależne od nas samych. Każdy z nas ma przypisaną dla siebie liczbę, która w jakiś sposób nas określa, przypisuje dla nas konkretne cechy osobowości i w mniejszym lub większym stopniu cechy te rzeczywiście nas opisują, odzwierciedlają nasz charakter. W prostych słowach numerologia to dziedzina nauki interpretująca rozwój osobisty na podstawie przypisanych nam liczb. Warto poznać swoją liczbę życia i pogłębić wiedzę na temat numerologii, gdyż dzięki temu możemy dowiedzieć się wielu interesujących informacji na nasz temat, a także uzyskać cenne wskazówki dotyczące naszych wyborów życiowych, często liczba określająca naszą osobowość może pomóc nam podjąć trudną decyzję.

Rozwój osobisty

U każdego z nas przez całe życie nieustannie trwa rozwój osobisty. W najprostszych słowach rozwój osobisty to proces, który polega na stawaniu się lepszym człowiekiem oraz na usprawnianiu naszego życia w określonych obszarach. Rozwój osobisty jest to ogrom działań dzięki którym poszerzamy naszą świadomość, rozwijamy nasze talenty oraz potencjał. W wyniku tych działań poprawia się jakość naszego życia, spełniają się nasze marzenia, zdobywamy nasze upragnione cele.

Numerologia oraz afirmacja mają jak widać wpływ na nasz rozwój osobisty. Pomagają nam one osiągnąć nasze wymarzone cele, zrealizować marzenia, a do tego właśnie dąży każdy z nas. Urodziliśmy się po coś, każdy z nas ma do wykonania jakiś plan, dążymy do doskonałości, do poprawy komfortu naszego życia. Afirmacja może skutecznie pomóc nam w osiąganiu wyznaczonego celu, zmotywować do wysiłku i działania, a numerologia może nam wskazać którą drogą powinniśmy podążać, pomaga nam także w podjęciu właściwej decyzji, gdy staniemy na rozdrożu naszego życia. Pamiętajmy o tych ważnych pojęciach w naszym życiu i umiejętnie je wykorzystujmy, a szczęście na pewno niebawem zapuka do naszych drzwi.

Autor: Ania Bartecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *