zasiłki rodzinne

Pomoc od Państwa dla rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne – co musisz wiedzieć?

Nie zawsze układa nam się w życiu tak, jak sobie wymarzymy. Czasem radzimy sobie całkiem dobrze, ale gdy pojawia się dziecko, potrzebujemy dodatkowej pomocy. Zasiłki rodzinne są formą finansowania od Państwa dla rodzin, która ma pomóc w zaspokojeniu wszystkich potrzeb, oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

 Jakie formy pomocy finansowej oferuje Państwo dla rodzin z dziećmi?

Na dzień dzisiejszy Państwo oferuje różne formy pomocy finansowej dla rodzin. Popularnie zwane zasiłkami czy świadczeniami rodzinnymi. Są one jednak dedykowane konkretnej grupie osób, z określonym progiem dochodowym, lub obejmują tylko rodziny wielodzietne czy samotnie wychowujących rodziców. Formy świadczeń, na jakie możemy liczyć w Polsce to:

  • Kosiniakowe
  • Rodzina 500+
  • Becikowe
  • Zasiłki Rodzinne
  • Świadczenie: samotna matka
  • Karta dużej rodziny
  • Dobry Start: 300 PLUS

Kosiniakowe

To rodzaj świadczenia w wysokości 1000 zł netto miesięcznie dla osób, które z przyczyn warunków zatrudnienia lub jego braku, nie mogą liczyć na zasiłek macierzyński. W związku z tym na świadczenie mogą liczyć rolnicy, bezrobotni, studenci czy zatrudnieni na umowy cywilno-prawne, którzy nie odprowadzają składek do ZUS.  Kosiniakowe nie ma kryterium dochodowego co oznacza, że nie ma znaczenia ile zarabiamy my, czy domownicy. Jednak jeśli w międzyczasie będziemy ubiegać się o alimenty, to Kosiniakowe wlicza się do naszego dochodu. Idąc dalej osoby, które pobierają zasiłek macierzyński nie mogą dodatkowo korzystać z tego świadczenia. Oznacza to, że jeśli jesteście zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i dodatkowo na podstawie umowy zlecenie, to możecie pobrać tylko jedno świadczenie, w tym przypadku z pewnością będzie to zasiłek macierzyński.

Rodzina 500+

Program 500+ ma na celu nie tylko polepszenie sytuacji finansowej rodzin w Polsce, ale również zachęcenie do zakładania rodzin tych, których wcześniej z różnych przyczyn nie było na to stać. Świadczenie to polega na tym, że na każde dziecko do 18 roku życia, przysługuje comiesięczne świadczenie w kwocie 500 zł netto. Wystarczy tylko złożyć wniosek o przyznanie takiego świadczenia (również online np. Przez portal Empatia). Nie ma minimalnego, ani maksymalnego progu dochodowego. Ważne jest to, że 500 zł przysługuje każdorazowo. Na każde dziecko i na każde kolejne, które pojawi się na świecie należy złożyć wniosek.

Becikowe

Becikowe to jednorazowa pomoc od Państwa przysługująca rodzicom każdorazowo po urodzeniu dziecka. Wymagania dotyczące świadczenia są dość proste, przysługuje ono opiekunowi prawnemu dziecka, opiekun musi być obywatelem Polski, lub cudzoziemcem spełniającym określone warunki, takie jak zezwolenie na pobyt w Polsce lub posiada obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej czy innego Państwa, które ma podpisane z Polską zabezpieczenie społeczne.

Ponadto w przypadku wnioskodawcy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł (wliczając już w to nowonarodzone dziecko) oraz matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarza. Kwota becikowego wynosi jednorazowo 1000 zł netto. Wniosek jednak należy złożyć najpóźniej do 12 miesiąca życia dziecka. Do wniosku o becikowe należy dołączyć też dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, że faktycznie matka była pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie o dochodach oraz oświadczenie, że już wcześniej nie pobraliśmy zasiłku na to samo dziecko.

Zasiłki rodzinne

Jest to dość obszerny temat, ponieważ jako zasiłek rodzinny możemy rozumieć dosłownie świadczenie rodzinne, ale również zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy na dzieci niepełnosprawne czy macierzyński, popularnie znany jako urlop macierzyński.

Najogólniej jednak mówiąc, zasiłek rodzinny to comiesięczna pomoc finansowa przysługująca:

  • Opiekunowi prawnemu lub rodzicom dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia
  • Osobie uczącej się nie pozostającej na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub pozbawienia opiekunów praw rodzicielskich.
  • Opiekunom, których dzieci mimo osiągnięcia pełnoletności kontynuują naukę, wówczas zasiłek przysługuje do 21 roku życia dziecka, a jeśli jest to osoba niepełnosprawna z orzeczeniem, to do 24 roku życia.

Aby móc otrzymać takie świadczenie dochód nie może przekraczać 674 zł na osobę w przypadku dziecka zdrowego, a jeśli mowa o dziecku niepełnosprawnym to kryterium dochodowe wynosi 764 zł. Jeśli spełniamy wszystkie wymogi to wówczas możemy liczyć na 95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 5 roku życia, 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia oraz 135 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia.

Inne zasiłki rodzinne na jakie możemy liczyć to np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który wynosi 400zł, dodatek do dziecka z tytułu wychowywania się w rodzinie wielodzietnej, w kwocie 95 zł, dodatek do kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90 zł, a po 5 roku życia aż do uzyskania 24 lat- 110 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki po za miejscem zamieszkania 69 zł- 113 zł.

Samotna matka

Państwo nie pozostawia samym sobie samotnych matek z dziećmi (a tych niestety z roku na rok przybywa). Samotna matka może liczyć na dodatek w wysokości 193 zł miesięcznie. Przy czym warto pamiętać, że prawodawca nie uznaje samotnej matki, która jest rozwiedziona, ponieważ wówczas teoretycznie na ojcu powinien ciążyć obowiązek alimentacyjny. Dodatkowo poza wspomnianym świadczeniem, w dalszym ciągu przysługuje jej prawo do zasiłku rodzinnego.  Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, świadczenie można zwiększyć o 80 zł. Dodatek nie może jednak przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci, co oznacza, że nawet jeśli mamy więcej niż dwójkę potomstwa to i tak dodatek wyniesie maksymalnie wspomniane 386 zł.

Dobry Start 300 PLUS

Warto jednak wspomnieć o jednorazowej pomocy, z której rodzice dzieci w wieku szkolnym od niedawna mogą skorzystać. Podobnie jak przy 500 plus, z pomocy może skorzystać każdy bez względu na dochód. Jest to forma świadczenia finansowego przyznawana na dzieci rozpoczynające rok szkolny. Dodatek jest jednorazowy i wynosi 300 zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na zakup wyprawki do szkoły. W związku z tym to świadczenie rodzinne przysługuje rodzicom dzieci uczących się do 20 roku życia, ewentualnie, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas górna granica wieku wynosi 24 lata. Zgodnie w tym świadczenie to przysługuje: uczniom, studentom, przedszkolakom i uczniom zerówki. Podobnie jak większość wniosków, ten również można złożyć przez Internet i może go złożyć rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń.

Karta dużej rodziny

Rodziny z trójką lub większą gromadką dzieci, również mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki na towary i usługi. O kartę dużej rodziny może ubiegać się każdy rodzic trójki, lub większej ilości dzieci. Kartę również mogą dostać rodziny zastępcze, rodzice przyswojeni czy piecze zastępcze.

Co otrzymujemy posiadając taką kartę? Zniżki na przejazdy komunikacją miejską i koleją, ulgi na paszporty oraz ulgi na towary i usługi, które oferują różne instytucje i firmy, szczegółowy spis, kto uznaje kartę dużej rodziny znajdziecie tutaj: Partnerzy Karty Dużej Rodziny.

Autor: Anna Maria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *